kiur

1 kiùr interj. kartojant nusakomas greitas bėgimas, riedėjimas: Agutė pirmutinė ežia kiur, kiur rieda kaip kamuolėlis . Kiùr, kiùr, kiùr laksto po miestą Ėr. Pašaukė – tas kiur, kiur ir nuejo Up.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kiur — 3 kiur̃ interj. kiurkt: Pilvas kiur̃, pliu, pliu, pliu Škn. [Lekia] automobilis kiurr, kiur kiurr rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiur — m IV, Ms. kiurze 1. D. u, blm chem. «(Cm) promieniotwórczy pierwiastek chemiczny transuranowy należący do aktynowców, liczba atomowa 96, powstający z ameryku w wyniku przemiany promieniotwórczej, srebrzystobiały metal, w przyrodzie nie występuje» …   Słownik języka polskiego

  • kiur — 2 kiùr interj. sakoma kiaules varant: Us , us kiùr laukan! Slm. Us kiùr , us kiùria Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiurkynė — kiur̃kynė sf. (1) 1. prasta, ankšta troba, kambarys: Tokio[je] kiur̃kynė[je] begyvenanti, kad nė apsisukti nėr vietos Als. ║ lindynė: Sulindo į tokią kiur̃kynę samagono gerti Sd. 2. Šts menk. senmergė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiursinti — kiur̃sinti ( yti), ina, ino intr. iš lėto eiti: Kur taip dabar kiur̃sini? Kp. Kiur̃sinant per mišką, taip ėmė pustyti ir snigti, kad vos kelią radau į namus Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiurzinti — kiur̃zinti, ina, ino intr., kiùrzinti palengva eiti, vilktis: Kad kiur̃zino, tai gal ir kiaušinis nuo galvos nebūtų nukritęs Šmn. Kurgi dabar kiur̃zini? Jnš. Kiùrzino par dirvą keverzos akėčios, o dabar traktieriai (= traktoriai) Skdv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiurbinti — kiur̃binti, ina, ino tr. bet kaip, nedailiai krauti: Kiur̃binu vežimą Rgvl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiurkis — kiur̃kis sm. (2) žr. kiulkis 1: Ar bus pietums kiulkių, kiur̃kių? Jnš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiurnyti — kiur̃nyti, ija, ijo tr. Kin valgyti, graužti: Galėsi kiur̃nyti sausą duoną NmŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiurblinti — kiur̃blinti, ina, ino tr. bet kaip krauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.